Sociaal Veilig Sporten

Airborne MTB wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen. Wij doen ons best om te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of ongewenste omgangsvormen. Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle vormen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de vereniging.

Als vereniging voeren we een preventief beleid als het gaat om grensoverschrijdend gedrag waaronder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie. Daarnaast wil de vereniging zich ook duidelijk uitspreken over gebruik van doping. Ook dit behoort tot grensoverschrijdend gedrag en wordt niet getolereerd binnen onze vereniging.

Een van de maatregelen die Airborne MTB heeft genomen is de verplichting voor bestuursleden en trainers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tonen om bestuurs- en trainingsactiviteiten te mogen uitvoeren voor de vereniging.

Reglement Seksuele intimidatie

Naast de Airborne MTB basisregels geldt voor alle leden het Reglement Seksuele intimidatie. Hierin staan de afspraken die bij NOC*NSF aangesloten bonden hebben gemaakt over de preventie van ongewenst gedrag. De meest recente versie van dit reglement is hier te vinden. In het reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig aan maakt. Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor eenieder die lid is van een sportbond. Voor leden die ook bestuurder, functionaris zijn binnen en, of begeleider zijn bij, een sportbond of sportvereniging, gelden naast de algemene regels met betrekking tot seksuele intimidatie zoals beschreven in artikel 7 van het reglement tevens de in artikel 6 opgenomen gedragsregels.