Huisregels

Airborne MTB wil een vereniging zijn waar iedereen ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, levensovertuiging, afkomst, huidskleur of leeftijd, de mountainbikesport in een sociaal veilige omgeving kan uitoefenen. Dat geldt niet alleen voor onze leden, maar betreft ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers, ouders/verzorgers, toeschouwers en anderen die in contact komen met onze vereniging. Daarnaast wil Airborne MTB een vereniging zijn waar leden respectvol met de natuur en medegebruikers van die natuur omgaan.

In onze gedragscodes staan de regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen willen delen. Als we zien dat één van onze leden zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.

Airborne MTB Basisregels

 • We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere mountainbikers, voor het bestuur, de trainers, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 • We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 • We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 • We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte en specifiek de verkeersregels. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 • We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 • Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette sportomgeving. Ook als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval bij ons.
 • Ook in de kantine, op de parkeerplaats en stallen van Arnhems Hippisch Centrum De Waterberg en/ of andere locatie(s) waar we op bezoek zijn houden we ons aan de algemeen geldende regels.
 • Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, zorgt het bestuur ervoor dat ieder zich welkom voelt.
 • Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 • De communicatie van en naar trainers is helder. Als de trainers verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we ons hieraan.
 • We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport. Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs niet.
 • We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een plezierige en gezonde beoefening van de sport.

De buitencode voor sporters in de natuur

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant én dier
 • Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk
 • Benader anderen en drukke punten stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen, spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter

Veilig onderweg

 • Het dragen van een passende fietshelm is verplicht. Denk ook aan geschikte kleding passend bij de weersomstandigheden en het seizoen.
 • Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.
 • Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis. Als je eerder afhaakt laat je het aan de begeleider van de groep weten.
 • Fietsers houden een onderlinge afstand van minimaal 3 tot 5 fietslengtes
 • De voorste fietsers waarschuwen andere recreanten tijdig en vriendelijk
 • Het tempo van de groep wordt bepaald door de minst snelle fietsers.
 • Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Niet mobiel bellen (of ander apparatuur bedienen) tijdens het fietsen
 • Wees alert en blijf geconcentreerd
 • Elke sporter wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) en een noodnummer bij zich te dragen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van het pad of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • De activiteiten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers)
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) en wanneer je de groep kwijt bent ga je terug naar de laatste plek waar je elkaar gezien hebt.
 • Zorg dat je altijd een basissetje reservemateriaal bij je hebt om in ieder geval een lekke band mee te verhelpen.